AVG

In het kader van de wet AVG ( in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven va 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en -bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige info omgaan.

 

Hoe ga ik met uw gegevens om

Hieronder vind u mijn privacyverklaring en Algemene Voorwaarden.

Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

 

Privacy Verklaring april 2018

 

Identiteit

Mijn bedrijf is Petra van Aken Photography. Ingeschreven als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66670411.

Moments by Petra is een onderdeel van Petra van Aken Photography, bedoelt voor de particuliere fotografie.

 

Opslag van uw gegevens

Met de grootste zorgvuldigheid ga ik met uw gegevens om. Wat bewaar ik:

- N.A.W. (naam, adres, woonplaats)

- bedrijfsnaam/KvKnummer/BTWnummer

- telefoonnummers

- emailadressen

- bankgegevens

- websites/soc.media accounts

- emailverkeer en andere contactberichten

Deze gegevens archiveer allen op externe opslag beveiligd met wachtwoorden. Ik maak geen gebruik van Cloudopslag hiervoor en schoon direct na verwerking in Whatsapp/Messenger/email deze gegevens op.

De bovengenoemde gegevens sla ik op om de redenen, het uitvoeren van uw opdrachten en voor mijn exposure (marketing), het gebruik van uw social media accounts en website(s) bij taggen en vernoemen. Ook wel wettelijk genoemd: 'Uitvoering van een overeenkomst' en 'Gerechtvaardigd Belang'.

 Overige gegevens sla ik niet van u op!

 

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet verstrekt aan derden door mij.

Uitzondering hier op is, wanneer ik u door verwijs naar een collega als ik uw opdracht niet kan doen. Wanneer dit het is zal ik eerst met u contact opnemen en uw toestemming vragen voor het delen van 1 van de gegevens.

Ook bij vermelding, tags en vernoemingen op social media e.a. online middelen vraag ik u eerst om toestemming.

 

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die u ondervindt door het gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder mijn toestemming.

 

Toestemming

Wanneer u gebruik maakt van mijn contactformulier en/of een opdracht verleent, geeft u aan dat ik uw gegevens mag opslaan voor bovengenoemde doelstellingen en op bovengenoemde wijze.

 

Portetrecht

Tijdens evenementen maak ik foto's van mensen. Deze staan vervolgens herkenbaar op de foto. Het recht van iemand portret valt onder wet van Portretrecht en niet onder de AVG. Hierin is niets verandert.

 

Inzage

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de Wet AVG vallen. U krijgt binnen 4 weken reactie.

 

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens